Streiken for el- og it- ansatte ved Røros E-Verk er inne i sin tredje uke, og det er fare for at streiken kan bli utvider.

I dag er 18 ansatte ved Røros E-Verk berørt av streiken, men dersom konflikten mellom forbundet og arbeidsgiversiden blir langvarig, kan ytterligere ti ansatte ved installasjonavdelingen på Røros E-Verk bli tatt ut i streik.

Fra klokka 12 til 14 onsdag hadde de streikende ved Røros e-verk en markering på Plattingen på Røros der folk i gata får servert  både vafler og informasjon:

Klaus Jensvoll, klubbleder på Røros E-Verk frykter en langvarig streik: