Det har falt dom i smuglersaken fra  fra forrige onsdag. Resultatet ble 30 dager ubetinget fengsel og inndraging av 454 liter brennevin.

Tiltalte vedtok dommen, og må belage seg på julefeiring i fengsel.

Tiltalte fikk en betydelig strafferabatt i det han samarbeidet med politiet og bidro til en rask oppklaring av saken. Sør-Trøndelag tingrett har anført i dommen at samarbeidet hadde stor prosessøkonomisk betydning.

Tollvesenets etterkontroll viste at kjøretøyet var preparert for smugling ved at det var laget skjulte rom. Politiet vil nå forsøke å inndra og makulere kjøretøyet. Dette har rutinemessig blitt gjort i tilsvarende saker før.