En kommuneoverlege i en mindre kommune i nordre del av Trøndelag har fått sin autorisasjon suspendert, det melder Trønder-Avisa mandag kveld.

Bakgrunnen for suspenderingeringen er meldinger som beskriver atferd under konsultasjon som har blitt opplevd som krenkende og ubehagelig.

Det får avisen bekreftet av fylkeslege hos Statsforvalteren i Trøndelag, Jan Vaage. Saken ble sendt videre til Statens helsetilsyn av Statsforvalteren, etter at de hadde mottatt varslet mot kommuneoverlegen.

- Det er en alvorlig sak. Det sier Vaage til avisen. Fylkeslegen har for tiden ferie og har derfor ingen ytterligere informasjon til avisen om saken.

To klager

I påvente av at saken blir ferdigbehandlet hos helsetilsynet, har kommuneoverlegen fått sin autorisasjon suspendert.

Det er i alt snakk om to klager, det bekrefter fungerende fylkeslege Øyvind Alexandersen, som sier det dreier seg om to separate varsler. Han bekrefter samtidig at Statsforvalteren i juni mottok brev fra Statens helsetilsyn om kommuneoverlegen var blitt suspendert i seks måneder.

– Vi sendte inn en sak til helsetilsynet 28. april som følge av en klage på kommuneoverlegen. 17. juni ble det sendt inn ytterligere en sak, på bakgrunn av en ny klage. Dette er grunnlaget for at helsetilsynet har suspendert autorisasjonen, sier Alexandersen til avisen. Han har ikke ovenfor avisen ønsket å gå nærmere inn på hva innholdet i varslene dreier seg om.

Kommuneoverlegen har til Trønder-Avisa sagt at han ikke har noen kommentar utover at det midlertidige vedtaket fra helsetilsynet vil bli påklagd.