Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker, stillestående vassdrag og andre vannkilder. Det kan også skje ved at du tar på syke eller døde harer og smågnagere.

Her kan du lese FHI sine råd om harepest.