Det var en stund utfordrende med mobildekningen, deriblandt i Tydal var det utfordringer både for Telia og Telenor. Feilen ble rettet ved midnatt.