Så langt er fire sauekadaver funnet i Tydal. Det første ble funnet onsdag etter at dødsalarmen på dyrets radiosender gikk kvelden før.

Statens Naturoppsyn (SNO) har stadfestet at det er bjørn som har vært på ferde i et område ved Hyllingen. Det er funnet både spor og skit etter bjørnen.

BJØRN: Det ble funnet både skjit og spor i området. Her spor fra en framfot, trolig fra en ungbjørn. Foto: Ola Morten Græsli

Etter det Nea Radio erfarer blir det gitt fellingstillatelse i løpet av fredagen.

Dette skrev saueeier Ola Morten Græsli på facebook:

"En dag bli aldri likedan", sies om å vårrrå bonde. Men nuin daga kunna e ha ver foruten. I dag har e brukt 10 tima på å lete etter kadaver. Etter en dødsalarm på radiosenderen i går kveld og den første ble bekreftet slått av bjørn, har dagen i dag gått med på å lete og to til ble funnet. Men d e fler, e e redd for.😡 Dokk som ser og les d her kan vårrå glad d ikke e lukt på sosiale medier.