Fire trønderske kommuner fikk til sammen over 900.000 kroner da Kunnskapsdepartementet delte ut midler fra Den teknologiske skolesekken. Tilskuddet er et tiltak i den fem-årige satsinga som startet i 2018.

Programmering

– Vi ser at det er mange kommuner og fylkeskommuner som er i gang med å heve kompetansen til lærerne innen programmering. Disse lærerne må ha utstyr til å kunne undervise elevene. Dette tilskuddet er et viktig bidrag for å sikre det, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen i Kunnskapsdepartementet.

Tilskuddet skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærerne kan bruke kompetansen sin om programmering i klasserommet. – Fra neste høst trer Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) og nye læreplaner i kraft. Da kommer programmering blant annet inn i læreplanene for matematikk og naturfag. Det er derfor viktig at skoleeierne forbereder seg godt til de nye læreplanene, sier Remen.

Trønderske kommuner

Fire trønder-kommuner og fylkeskommunen fikk penger fra Den teknologiske skolesekken denne gang. Mest fikk Melhus med 403.000 kroner.

Frøya 150.000 kroner Indre Fosen 236.000 kroner Melhus 403.000 kroner Oppdal 112.000 kroner Trøndelag fylkeskommune 172.000 kroner

Totalt ble det denne gang bevilget nesten 20 millioner kroner. 57 kommuner, 11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en statlig samisk skole får støtte til programmeringsutstyr som kan brukes i undervisninga.

Den teknologiske skolesekken skal gi elever:

kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering tilgang til gode digitale læremidler gode, trygge og moderne innloggingsløsninger som gjør det enkelt å bruke digitale læremidler

Realiseringen av Den teknologiske skolesekken blir gjort gjennom tilskuddsordninger og andre tiltak rettet mot skoleeiere, skoleledere og lærere.

Tiltakene er en del av digitaliseringsstrategien «Framtid, fornyelse og digitalisering 2017-2021» for grunnopplæringen.

Regjeringen har bevilget 450 millioner kroner til den 5-årige satsingen.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)