– Når jeg nå ber om fritak skyldes dette familiære forhold som gjør at jeg finner det uforholdsmessig byrdefullt å kunne stå til videre tjeneste. Jeg er videre av den oppfatning at Stjørdal kommune da best vil være tjent med valget av en ny ordfører, og nye representanter i de tilhørende verv, sier Vigdenes i pressemeldingen.

Sommeren 2017 ble Vigdenes og hans kone og foreldre til sitt første barn. Svangerskapet var imidlertid ikke uten komplikasjoner. På denne tiden krevde ordførervervet veldig mye av han sier Vigdenes.

– Det har i ettertid plaget meg at jeg ikke var mer til stede for min kone i den tidsperioden dette skjedde. Svangerskapet endte i en for tidlig fødsel, men det gikk heldigvis bra, sier han.

Nå venter de sitt andre barn. De forventer på samme måte utfordringer også i dette svangerskapet, og tiltagende fram mot termin, sier Vigdenes.

– Siden jul har min kone vært sykmeldt nærmest i hele perioden. Dette vil også være tilfellet fram til fødsel, og med forventet økende komplikasjoner fram til dette tidspunkt. Jeg ønsker for egen del ikke en gjentagelse av det som skjedde i 2017, sier han videre.

På denne bakgrunn finner han ikke å kunne utøve vervet som ordfører på en for han tilfredsstillende måte og sender derfor inn permisjonssøknaden.

Stiller ikke til gjenvalg

I noe tid har det videre vært klart for Vigdenes at han ikke tenker å stille seg til disposisjon for gjenvalg ved kommunevalget i 2023.

– Etter å ha vært medlem av kommunestyret siden 2003, og ordfører siden 2013 så vil kommunen være tjent med at noen nye kommer inn. Også personlig finner jeg dette riktig etter å ha viet hele mitt voksne liv til lokalpolitikken og samfunnsutviklingen av Stjørdal, sier han.

Med kommunestyrevervet stiller det seg annerledes. Vigdenes sier at han ønsker å gå tilbake til dette når de familiære utfordringene har landet og stabilisert seg.

– Jeg er overbevist om at det er i kommunens beste interesse- og at tiden nå er riktig for å gi stafettpinnen videre. I de krevende tider som nåværende verdenssituasjon anskueliggjør vil jeg avslutningsvis benytte anledningen til å rette en stor takk til alle de som stiller sin kapasitet til rådighet for folkevalgte verv, avslutter Vigdenes.