Denne uka åpner skolene både i Stjørdal og i resten av landet gradvis.

– Her i kommunen skal alle skolene være åpne innen onsdag og så vil vi oppleve at stadig flere deler av samfunnslivet åpnes gradvis, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes. Han var tidlig ute med å stenge ned offentlige funksjoner i kommunen.

– Etter det har vi lent oss på regjeringens og Folkehelseinstituttets anbefalinger og det er noe vi i all hovedsak kommer til å fortsette med. Men dersom vi ser at det blir behov for lokale tiltak, så kommer vi til å gjøre justeringer.

Kompromiss?

Vigdenes bekrefter at den gradvise åpningen som nå kommer, er et kompromiss mellom økonomi og folkehelse.

– Men du kan også si at det er et kompromiss mellom folkehelse og folkehelse. For eksempel er det mange behandlinger og operasjoner som har blitt satt på vent i denne perioden, og det gjør dem ikke mindre viktige. Dessuten er dette med sosialt samvær også viktig for folkehelsa, det kan vi ikke stikke under en stol. Nå ser vi heldigvis at det åpnes litt for at folk kan være mer sammen.

Kompliserte avveininger

Ordføreren sier at det er innfløkte avveininger som ligger til grunn for de lettelsene som nå gjøres.

– Det er kompliserte avgjørelser som tas. Vi må se på hva som er de dyreste tiltakene og det er her vi bør begynne å lettelser. Billige tiltak må vi holde på. Det gjelder både i en krisesituasjon og ellers. I dette tilfellet gjelder det for eksempel at vi fortsetter å holde avstand, at vi er nøye med håndhygienen, at vi holder oss hjemme når vi er syke og alle de andre rutinene vi nå har begynt å venne oss til.

Opplever delte oppfatninger

Vigdenes opplever at folk har et delt syn på at samfunnet nå gradvis åpnes.

– Enkelte er bekymret for at det ikke skjer fortere, mens andre er bekymret over at vi i det hele tatt åpner opp. Han mener at det er naturlig at folk har forskjellige syn på saken. – Folk har forskjellige hensyn de må ta, for eksempel til pårørende i risikogrupper. Andre er redde for å miste jobben.

– Men skal vi berge folkehelsa og også økonomien, så må vi holde oppmerksomheten på de enkle tiltakene, insisterer Ivar Vigdenes.

– Vi skal ikke slappe av, det må være hovedbudskapet nå. Vi må stå sammen for å klare dette, så vær så snill å ikke ha en uvøren adferd framover.