Stjørdal kommune

I dag rigges det brakker som fra mandag av kl. 12 fungerer som luftveispoliklinikk. Klinikken skal gjøre en legevurdering for å avklare om det kan være koronavirus eller om det dreier seg om en annen type luftveisinfeksjon. Dette gjør kommunen for å avlaste legevakta og legekontorene. Luftveispoliklinikken blir stående på parkeringsplassen utenfor legevakta.

Klinikken tar kun imot pasienter med avtale

Det er ikke mulighet for å komme til poliklinikken uten først å ha avtalt dette med legevakt eller fastlege i forkant. Åpningstiden vil bli fra kl. 12 til 22. Klinikken vil være bemannet med en lege og en sykepleier.

For mer informasjon om dette, kontakt Han Fredrik Selvaag, leder etat omsorg Stjørdal, 911 12 964.