- Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner, heter det i et skriv fra Fylkesmannen i Trøndelag.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, besluttet Helsedirektoratet nylig blant annet å stenge alle skoler og barnehager.

Må sørge for tilbud

Det ble gjort noen unntak for de som har oppgaver i kritiske samfunnsfunksjoner.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Kritiske samfunnsfunksjoner:

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

Styring og kriseledelse Forsvar Lov og orden Helse og omsorg Redningstjeneste IKT-sikkerhet i sivil sektor Natur og miljø Forsyningssikkerhet Vann og avløp Finansielle tjenester Kraftforsyning Elektroniske kommunikasjonstjenester Transport Satellittbaserte tjenester Apotekene

(Fylkesmannen i Trøndelag)

HVEM skal fortsatt få gå på skolen? Foto: Andreas Reitan