– Det blir et tilbud bestående av en kombinasjon av trening og undervisning om ryggen og dens funksjon, forteller frisklivskoordinator Frode Bukkvoll.

I slutten av november starter Frisklivssentralen opp ryggskole. Det er et kurs som vil gå over åtte uker, med skole to ganger i uka med en varighet på en til to timer hver gang.

– Bakgrunnen for dette er at jeg så på folkehelseprofilen for Røros at vi hadde en forholdsvis høy andel med muskel- og skjelettlidelser. I tillegg vet vi fra før av, gjennom fysioterapitjenesten og legetjenesten, at ryggplager er noe som går igjen, sier Bukkvoll og fortsetter:

– Så da fant vi at vi måtte prøve å gjøre noe med det, og da dukket tanken om ryggskole opp.

Tilbudet er for dem som har slitt med ryggplager over lang tid.

– I tillegg bør man være ferdig utredet, slik at det ikke er noen røde flagg som ligger bak ryggplagene. Altså at det ikke er noen bakenforliggende årsak som man ikke vet grunnen til, sier Bukkvoll.

Kurset kjøres på noenlunde samme mal som på Støren, hvor de har hatt stor suksess med dette opplegget. Med seg på laget har de klinikksjef for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs hospital, Bjørn Skogstad, som vil holde to foredrag.

– Ved å ha et slikt tilbud lokalt, sammenlignet med å dra inn til St.Olavs i Trondheim, vil den enkelt både spare tid og reise- og overnattingskostnader. I tillegg får man spredt oppfølgingstilbudet over flere uker, skriver Røros kommune på sine nettsider. Hør intervjuet med Bukkvoll her: