– For meg virker det som avfallshåndtering i Røros kommune nærmest er ei hellig ku som ingen har lyst til å diskutere noe mer. Det syns jeg er litt merkelig fordi det er en tjeneste som både innbyggere og næringsliv er opptatt av skal gjøres på en best mulig måte, sier Heggem til Nea Radio.

Tilleggsforslaget fra Heggem kom under behandlingen av eierskapsmeldingen og kommunens eierskap i FIAS. I det så ba Heggem om en gjennomgang av FIAS sin tjenesteportefølje slik at en kan vurdere om eierskapet kan brukes til et mer aktivt kjøp av tjenester som selskapet tilbyr, enn det Røros kommune gjør i dag. Forslaget fikk 12 av 27 stemmer og ble dermed nedstemt. Ikke god praksis

For Heggem handler det mest om måten avfallshåndteringen i kommunen blir gjort i dag. Hun syns praksisen med containere rundt om i kommunen ikke er et miljøfyrtårn verdig.

– Det er trist å se at Røros kommune som er en Miløfyrtårnkommune fortsatt har containeravfallsordning i store deler av kommunen. Det syns jeg ikke vi skal ha, sier hun.

Heggem vil at alle tjenestene som man kan få når det gjelder avfallshåndtering skal rulles ut i hele kommunen. I gårsdagens møte ble også et aktivt eierskap diskutert i blant annet Røros slakteri.

– Jeg syns det er kjempeflott at man nå skal bruke Abakus til å se på muligheten for å kjøpe inn lokale matvarer fra Røros slakteri og andre produsenter, men syns det da blir desto merkeligere at vi ikke kan diskutere innkjøpsmakt og aktivt eierskap tilsvarende i FIAS, sier Heggem videre. Elgaaen svarer

Fungerende ordfører Christian Elgaaen ble forelagt kritikken fra Heggem og svarer slik.

– Dette er jo vurderinger som kommunedirektøren har gjort, og de har kommet fram til at det er mest hensiktsmessig å fortsette som i dag med at Røros kommune sjøl henter inn avfall. Jeg opplevde i går at det var et flertall i kommunestyret som også var av den oppfatning, sier Elgaaen.

Ellers så sier Elgaaen at han selvfølgelig er opptatt av at kommunen skal fortsette et godt og aktivt eierskap i FIAS.

– Røros kommune samarbeider med FIAS om mye, og ønsker å fortsette med det. Når det gjelder sorteringsordningen utenfor Røros sentrum, er jo det en litt annen sak enn hvem som henter avfallet. Det er dessverre slik at det fortsatt mangler containere til sortering noen steder. Det ønsker vi å få ordnet så snart det lar seg gjøre, men det har vært svært lange leveringstider den siste tiden. Det er verdt å presisere at det også på disse stedene kommer flere containere slik at både innbyggere og hytteeiere får sortert avfall i de riktige fraksjonene. Disse abonnentene har lavere renovasjonsgebyr fordi de ikke har egne dunker på eiendommen sin, men felles avfallspunkter, sier han videre.

Hør intervjuet med Heggem her: