Nå har formannskapet i Tydal bevilget penger til å ferdigstille Søliåsen boligfelt. Feltet rommer 25 tomter, der bare tre så langt er bebygd.

- Ytterligere fire tomter er reservert, sier ordfører Jens Arne Kvello.

Og nå klargjør kommunen hele feltet.

SØLIÅSEN boligfelt klargjøres nå for videre boligbygging. Foto: Lars Reitan
Foto: Tydal kommune