Like etter kl.15:00 tirsdag ettermiddag 11. mai fikk politiet melding at en person truet med kniv og var utagerende mot ansatte ved Stjørdal lensmannskontor.

Personen ble pågrepet på stedet etter få minutter uten dramatikk og ingen kom fysisk til skade. Det er snakk om en mindreårig som nå blir tatt hånd om av helsevesenet.

- Vi ser selvfølgelig alvorlig på denne hendelsen. Vårt fokus nå er at gjerningspersonen blir tatt vare på, samt å ta vare på våre ansatte som har vært utsatt for en alvorlig opplevelse, sier Kjetil Ravlo, lensmann i Stjørdal ved Trøndelag politidistrikt.

- Motivet er ikke kjent. Det vil bli en del av etterforskningen i saken, sier Kjetil Ravlo, lensmann i Stjørdal ved Trøndelag politidistrikt.

På grunn av den siktedes unge alder, ønsker ikke politiet å komme med mer detaljerte opplysninger på nåværende tidspunkt, annet enn at gjerningspersonen vil bli fulgt opp.