Et enstemmig ansettelsesutvalg i Malvik kommune har innstilt Stig Roald Amundsen som ny kommunedirektør etter at rådmann (som det da het) Carl-Jakob Midttun ble ny fylkesdirektør i Trøndelag fylkeskommune.

Midttun var rådmann i Malvik fra 2016, og organisasjonssjef Jens Berget har fungert i stillinga fram til ny toppsjef i kommuneadministrasjonen kommer på plass.

Selburådmann siden 2015

Stig Roald Amundsen (50) ble tilsatt som kommunedirektør i Selbu kommune i 2015. Han har også tidligere vært ansatt i Selbu kommune og var i perioden 2011 til 2015 fagsjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Jeg er selvsagt glad og synes det er veldig hyggelig å bli innstilt til jobben som kommunedirektør i min gamle hjemkommune Malvik. Det er en utfordrende og utrolig spennende jobb, noe jeg kjenner godt til i fra samme rolle i Selbu. Selv om jeg trives godt i Selbu med mye spennende på gang, er jeg likevel lysten på en ny utfordring i en noe større organisasjon og kommune, og jeg var ikke i tvil om at jeg ville melde meg på når jobben her ble ledig, sier Amundsen til Malvik kommunes hjemmeside.

Amundsen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i selskapsrett og kommunalrett og er bosatt på Hell.

- Malvik er en attraktiv kommune der det skjer mye og selv om det også byr på utfordringer oppfatter jeg at det gjøres mye bra og at kommunen er i god utvikling! Jeg er veldig motivert for å bli en del av et allerede godt lag og gjøre mitt for at vi sammen kan ta ytterligere steg og skape en best mulig samfunnsutvikling i Malvik fremover. Jeg takker ansettelsesutvalget for den tilliten dere her har vist meg, jeg ser nå frem til kommunestyrets behandling av innstillingen, sier han videre.

Bred bakgrunn og kompetanse

Det var mange godt kvalifiserte søkere til stillingen, og ansettelsesutvalget har hatt en grundig ansettelsesprosess med rekrutteringsselskapet Visindi.

- Ansettelsesutvalget er glad for å se at vi fikk mange gode kandidater til stillingen, og Visindi har sørget for en profesjonell og god gjennomføring av prosessen, sier ordfører og leder av ansettelsesutvalget, Trond Hoseth.

- Vi har gjort en grundig vurdering av både kandidatenes bakgrunn, og de er målt mot de krav som har blitt stilt i prosessen. Ansettelsesutvalget vurderer at Amundsen kan vise til en bred bakgrunn og kompetanse og har god motivasjon for stillingen. Utvalget mener Amundsen vil kunne starte arbeidet som kommunedirektør med full kraft ved tiltredelse, og det er et enstemmig utvalg som innstiller ham, sier Hoseth.

Et ekstraordinært kommunestyremøte skal behandle innstillinga fra ansettelsesutvalget mandag 25. oktober.

ORDFØRER Ole Morten Balstad (til høyre) i Selbu kommune må på leting etter ny kommunedirektør når Stig Roald Amundsen går til nabokommunen Malvik. Foto: Andreas Reitan