Mandag 13. september

Namsbrua - Namsos

Tirsdag 14. september

Søre- og Nordre Vetterhusstraumbrua – Namsos. Begge broene stenges.

Onsdag 15. september

Fossli, Sandvasselv, Øyungen - Alle i Namdalseid:

Torsdag 16. september

På Steinkjer rammes disse broene:

Brandsegg – Stenges. Ogna – Stenges. Midjo

Ønsker du mer informasjon kan du følge linken under:

https://www.trondelagfylke.no/bruinspeksjoner