Kjære alle sammen.

Før helga innførte vi en 4-dagers sosial nedstenging som i går ble utvidet med én dag. Innførsel av virus fra østlandet i forkant av påska, og med viderespredning gjennom ulike fester i påskehelga, ga mange nærkontakter og representerte potensial for et stort utbrudd.

Vi hadde behov for å smittespore, teste og karantinere for å få overblikk over situasjonen.

Vi avventer fortsatt noen prøvesvar. Prøvesvar vil vi for så vidt til enhver tid ha liggende til besvarelse. Men vi føler vi har fått mange nok nå til å kunne danne oss et hovedinntrykk av hvordan dette utbruddet ser ut til å ha gått.

Dette hovedinntrykket er at vi har vært heldig. Til tross for at antallet smittede i seg selv klassifiserer oss som rød, så virker det som videresmitten fra festene i påskehelga har vært begrenset. Videre mener vi med en stor grad av trygghet (og etter betydelig innsats fra våre smittesporere og testteam) å ha oversikt over smitteveiene, og at vi har fått karantinert nødvendige nærkontakter.

På denne bakgrunn har vi i dag konkludert med at vi går tilbake til nasjonale retningslinjer med umiddelbar virkning og på ubestemt tid. Disse igjen, er det varslet ytterligere lettelser i fra fredag av.

Situasjonen er imidlertid fortsatt preget av stor smitte på østlandet og enkelte andre kommuner i Norge, herunder et større utbrudd i Steinkjer nord for oss. Videre kan vi ikke utelukke at det kan dukke opp smitte som vi også i vårt utbrudd har oversett, som nærkontakter som har glippet for oss eller lignende.

Av denne årsak fordrer situasjonen fortsatt økt årvåkenhet, og vi vil på denne bakgrunn presisere følgende:

- Vi opprettholder den sterke anmodningen om å unngå reiser til kommuner med høyt smittetrykk

- Vi understreker betydningen av å teste seg ved de minste tegn på symptomer

- Vi oppfordrer fortsatt alle til å laste ned den nye smittestoppappen

Kommuneoverlegen vil utdype de smittevernfaglige vurderingene, si litt mer om tallene bak, og i tillegg dele noen erfaringer vi har gjort oss knyttet til det med hvordan smitte kan påvirke hukommelse hos smittede. Kommunedirektøren/etatssjefene vil gjøre rede for noen av de implikasjonene de nasjonale retningslinjene gir for vår kommune.

Før jeg gir ordet videre vil jeg imidlertid avrunde med noen ord om den lokale handelsstanden og næringslivet. Disse utgjør arbeidsplassene til folk, inntekta til familier og verdiskaping i samfunnet.

Vi har nok en gang fått demonstrert de betydelige kostnadene som følger med en utbruddssituasjon. Mange hundre i karantene er ikke kostnadsfritt. Et stort smittesporingsapparat og testaktivitet koster penger. Anmodninger om å begrense aktiviteten blir heldigvis fulgt opp, men har den konsekvens at det omsettes og handles mindre.

Av denne grunn bør situasjonen vi har opplevd nå i etterkant av påska minne oss om to ting:

Det ene er hvor viktig det er å følge råd og anbefalinger også i de perioder hvor det lokale smittetrykket er lavt.

Det andre er å benytte periodene uten lokale tiltak og anmodninger til å støtte opp under omsetningen i lokalt næringsliv og arbeidsplasser i den grad vi kan bidra til dette.

Akkurat i den situasjonen vi nå står oppe i, og etter hvert som de nasjonale tiltakene forhåpentligvis blir lettet på ytterligere, og vi like forhåpentligvis unngår nye lokale utbrudd: så vil jeg oppfordre alle til å tenke over dette. Kanskje er det noe vi har handlet på nett som vi like godt kan handle lokalt i tiden fremover for eksempel.