I følge leder i styringsgruppa for skogbruksplan i Selbu og Tydal, Thomas Engan, har tilnærmet alle skogeiere i Tydal meldt seg på, og rundt 80 prosent av skogeierne i Selbu gjort det samme. Han ønsker nå å oppfordre de som ikke har registrert seg om å gjøre det så fort som mulig. Fristen for å registrere seg var i utgangspunktet 1. april, men de har besluttet å forlenge denne frem til 11. april.

- Hvis skogeierne ikke registrerer seg vil de ikke få levert tømmer om de tenker å gjøre noe med skogen i fremtiden. Vi ringer nå rundt til de siste for å informere om dette, sier Engan.

Fordeler for skogeierne

Ved å bli med i prosjektet får skogeierne en resurssoversikt over eiendommen sin, de får en status på hvor mange dekar med produktiv skog de har og oversikt over hogstklassefordeling. Kvaliteten på jordsmonnet og hvor godt skogen vokser kartlegges også, og de vil få behandlingsforslag for skogen de eier, som for eksempel hvor de bør plante ny skog.

- Det er jo slik i samfunnet vårt at det skal dokumenteres at det meste av det vi holder på med er bærekraftig og miljøvennlig. Slik er det i skogbruket også. Så det skal dokumenteres at det gjennomføres bærekraftig skogbruk, sier Engan.

Planene i Tydal og Selbu er nå på overtid, i følge Engan. En slik plan skal ikke være gamlere enn 15 år, men i dalføret er de blitt 18 år gamle.

- Vi ble derfor nødt til å gjennomføre en ny plan nå, hvis ikke hadde ikke noen av skogeierne fått levert tømmer, og det er jo ganske avgjørende, sier han.

Har du ikke registrert deg enda? Det kan du gjøre på Allskog sine hjemmesider.