– Vi frykter snøkaos, og ber bilister sko seg etter forholdene, hvilket vil si piggdekk eller vinterdekk. Har du sommerdekk bør du legge om eller la bilen stå inntil videre, ellers risikerer du å måtte dekke skadeutgifter selv hvis noe skulle skje. Det er meldt mye snø, opptil 15 centimeter ved kysten og mer i høyden. Alle som skal kjøre under slike forhold bør ta det med ro og kjøre forsiktig, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

For resten av landet er det ikke meldt om værforhold som skulle ha stor innvirkning på veitrafikken og påskehjemfarten.

Utsetter piggdekk-fristen

Opprinnelig skal piggdekkene av innen første mandag etter 2. påskedag i Sør-Norge, men før påske utsatte Vegvesenet fristen til ut april måned for hele landet på grunn av koronapandemien.

– En klok avgjørelse. Mange verksteder og dekkhotell har redusert kapasitet grunnet koronarestriksjoner, og samtidig oppfordrer myndighetene å begrense reisingen inntil videre grunnet smittesituasjonen. Å gi unntak fra de ordinære piggdekk-fristene gir bilister bedre tid til å planlegge en sikker og mindre smitterisikabel omlegging til sommerdekk, sier Brandeggen.

Krav til vinterdekk og sommerdekk

- På vintertid er det krav om å ha minimum 3 millimeter mønsterdybde.

- På sommertid er det krav om å ha minimum 1,6 millimeter mønsterdybde.

- Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke vinterdekk eller piggdekk. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

- Piggfrie vinterdekk kan du bruke hele året.

- Kjører du med tilhenger, er det samme krav til mønsterdybde på tilhengerens dekk som på kjøretøyet.