2016 ble et nytt rekordår for Rørosmeieriet som passerte 128 millioner kroner i omsetning.

Det er en økning på 35 prosent fra året før.

Bedriften vil i 2016 få et resultat på nærmere 10 millioner kroner og har et mål om et omsetningsøkning på 19 % til omlag 150 millioner kroner i år.

Rørosmeieriet står framfor en stor utbygging på Røros og skal investere for nærmere 50 millioner kroner de kommende åra.

Opplevelsesmeieri

- Vi arbeider med å gjøre de nye lokalene mer tilgjengelig for publikum, og et mål er at vi skal bli en av de mest attraktive stedene på Røros for turistene. Det skal bli et opplevelsesmeieri, sier meieribestyrer Trond Lund.

- Hvor er bedriften om fem år.

- Da håper vi å være på markedet med en ny ost, sier han.

- Sjøl om meieriet i november hadde produksjonsproblemer med tjukkmjølka der tettekulturen ble angrepet av et virus, ble fjoråret svært bra for bedriften, sier Lund: