NTB

– Ledningen for togenes kjørestrøm henger nede over en strekning på flere hundre meter. Utbedring pågår. Varighet uviss, men strekningen åpnes neppe for persontrafikk i dag, skriver Bane Nor på Twitter.

Stansen ble meldt av Bane Nor klokka 06.19 onsdag morgen. Regiontog mellom Oslo og Trondheim og lokaltog mellom Trondheim og Støren er rammet.