Selbu kommune og Selbu bondelag inviterer alle unge som har befatning med en landbrukseiendom til et treff i kommunestyresalen i Selbu onsdag kveld.

Nettverksbygging er viktig, sier Marit Renå fra landbrukskontoret i Selbu: