– Kraftige regnbyger ventes i ditt område. Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 20 mm/1t, heter det i varselet.

Denne gangen er det området rundt Oppdal lengre vest som rammes verst. Varslet gjelder fra klokken 14:00 tirsdag til midnatt.

Jordskred

I tillegg er det sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred i sør-Trøndelag. Faren øker onsdag formiddag, og varer til torsdag kveld.

– Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra onsdag ettermiddag, som vil øke fare for jordskred i varselområdet. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, skriver Yr.

Konsekvenser

Det kan bli fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Meteorologisk institutt har følgende råd å komme med.

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.