Også Riastvegen over til Holtålen fra Stugudal er stengt som følge av flom, ifølge Riastvegens facebookside.

– Flere bekker går over vegen i Gauldalen. Fått melding om at det flommer over ved Støvnevolden. Vebekken ved bommen på Reitan har tatt vegen. Store skader og stengt Riastveg, lyder det videre i meldingen.