Senterpartiets forslag om å etablere 18 fastlegehjemler i Verdal kommune ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiets forslag om en ekstern granskning av helsesektoren i kommunen ble også vedtatt.

Men dagen etter møtet ønsker ordfører i Verdal, Pål Sverre Fikse å ta et oppgjør med debattklimaet i kommunen.

Grenser mot hets

– Det er ikke tvil om at det har vært en debatt på sosiale medier, der enkeltpersoner har vært utsatt for et voldsomt trykk, som grenser mot direkte hets sier Fikse.

Tidligere denne måneden ble det kjent at kommunalsjef for helse i Verdal, Anne Kari Haugdal, gikk fra sin stilling.

– Det ble vanskelig for kommunalsjefen å stå i stillingen, sier ordfører Pål Sverre Fikse

– Debattklimaet er noe vi vi vil måtte se på, også i den gjennomgangen vi nå skal ha av arbeidet som er gjort i helsesektoren i kommunen sier Fikse til Nea Radio.

Hør intervjuet med ordfører Pål Sverre Fikse her.