Nettselskapet på Røros skriver i en pressemelding at selskapet er et av de mest effektive i landet.

Mens nettleien i Norge  i gjennomsnitt har gått opp  med 15 prosent fra årsskiftet, har den blitt rimeligere i området til Røros E-verk Nett.

Det står i motsetning til Tensio, som har økt nettleiens energiledd betydelig.

Energileddet 

Energileddet de tre første månedene i år er på 39.14 øre på Røros, mens Tensio sør har 39.89 øre og Tensio nord har 47,76 øre.

På dagtid fra april er prisen 47,8 øre på Røros mot 48,55 øre i Tensio sør og hele  56,43 øre  nord.

Det betyr at forskjellene på energileddet mellom Sør-Trøndelag og Røros-regionen er liten, mens Nord-Trøndelag er åtte øre høyere enn på Røros noe som ikke har skjedd de siste 10 år.

Blant landets mest effektive nettselskap Foto: Røros E-Verk

Effektleddet  

Effektleddet varierer ut fra hvor mye av kapasiteten i nettet brukes. På Røros koster det 355 kroner i måneden for effekt opp til fem kilowatt, og øker til 515 kroner mellom fem og ti kilowatt. Tilsvarende tall for Tensio i Sør-Trøndelag er 126 kroner opp til to kilowatt, 225 kroner  mellom to og fem kW og 385 opp til 10 kW. I nord er tallene 144, 287 og 520 kroner.

Positiv utvikling  

Nettsjef Hofstad sier han er fornøyd med utviklingen, selv om avstanden fortsatt er tydelig når det gjelder effekt mellom sør i Trøndelag og Røros. Nord i Trøndelag er prisen høyere enn på Røros.

- Vi ligger vesentlig nærmere hverandre enn det vi kunne regne med. For noen måneder siden ville ingen spådd dette. På effektleddet har Tensio gått tydelig opp, mens vi har gått ned med ti prosent. På energileddet er det ingen endring hos oss her på Røros, sier han og legger til at det er ikke noe nettselskapet kan gjøre med at myndighetene har økt elektrisitetsavgiften med 3,8 prosent.

Effektivt 

Røros E-Verk Nett er et av de mest effektive nettselskapene i Norge. De er på 12. plass av rundt 85 selskaper. Hofstad sier det viser at det er mulig å være effektiv som liten i en tid der myndighetene ønsker større og færre selskaper.

– Vi har en inntektsramme fra NVE som styrer hva vi har lov til å ta inn i nettleie. Hvis vi tjener for mye et år, må dette balanseres neste år. Vi ser også at de største selskapene har i snitt har økt nettleien med over 15 prosent siden forrige årsskifte.

Flere å dele på 

Når det gjelder prisforskjellene mellom Trøndelag og Røros peker Hofstad på at det er mange flere brukere og flere bysenter med kompakt nett å fordele felles kostnader på.

Han er fornøyd med at prisutviklingen går rett vei i området Røros E-verk Nett dekker.

-Det er positivt at vi får til en kontrollert reduksjon av nettleien. Jeg tror og håper vi kan få det til ved neste korsvei, men det er vanskelig å gi løfter i denne bransjen.

Hør intervju med nettsjef Lars Hofstad her: