Under press

Det har lenge vært kjent at veterinærtjenesten er under press. Det finnes kun én kommunalt ansatt veterinær i Tydal, og Neadalen er dermed uten veterinærvakt store deler av uka.

Garantist

Flere partier tok under valgkampen til orde for å ansette veterinærer kommunalt, og mente at det var uheldig at kommunedirektøren heller ville prioriterer ny kommunikasjonsrådgiver. Under valgkampen sa Thomas Engan (Sp) at Senterpartiet skal være en garantist for veterinærtjenesten.

Varig løsning

Nå skal en ny ordning være på plass. Ordningen som nå skal vedtas politisk er kun midlertidig. Senterpartiets gruppeleder i Selbu, Thomas Engan er klar på at det er nå arbeidet med å finne en varig løsning starter. Men han er tydelig på at det ikke bare har vært enkelt å finne en løsning: -En viktig og krevende prosess, sier Engan.

Melkefeber

Også i Tydal har diskusjonene om manglende vaktordning vært et tema. I oktober fortalte bonde og leder for produsentlaget i Selbu og Tydal, Jo Vegard Hilmo, at det oppsto en kritisk situasjon da kua Staslin fikk påvist melkefeber.

Tydalsordører Jens Arne Kvello er glad for at det nå er kommet på plass en midlertidig løsning.