Politiet utvider siktelsen for drapssiktet etter at en kvinne ble funnet død i Ørland kommune 30. juni.

Utvider siktelsen

Det er ektemannen til kvinnen som er pågrepet og siktet for drap. Mannen ble pågrepet 4. juli og varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud 6. juli.

Han vil bli framstilt for fengsling på nytt torsdag 20. juli. Politiet vil da be om at siktede fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Begrunnelsen for fengslingsbegjæringen er fare for at han vil forspille bevis dersom han ikke holdes fengslet.

– Siktelsen er nå utvidet til også å gjelde forsøk på drap ved forgiftning i forbindelse med at avdøde ble innlagt med forgiftning i februar i år, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt.

– Fornærmede døde ikke av forgiftningen den gang fordi hun ble undergitt medisinsk behandling ved St. Olavs hospital. Det er samme stoff som er påvist i avdødes kropp ved begge anledninger.

Sterkt smertestillende preparat

Politiet kan informere om at dødsårsaken antas å skyldes forgiftning med et sterkt smertestillende preparat som ofte benyttes i medisinsk behandling.

Per nå er det sentrale fokuset i etterforskingen å avklare hvordan avdøde har fått i seg dette stoffet, fordi man basert på de opplysningene som til nå er innhentet i saken ikke har funnet noe klart svar på det spørsmålet.

– Herunder er det også sentralt å avklare når og hvordan dette stoffet ble anskaffet, sier politiadvokat Aftret.