Den 23. mai skal frostingene stemme for eller mot denne avtalen i en folkeavstemning. I kommunestyremøtet var det lenge mye som pekte mot en delt løsning der innbyggerne ville kunne stemme over intensjonsavtalene med både Levanger og Stjørdal, skriver bladet.no.

Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal velger en forsiktig linje etter at Frosta vraket intensjonsavtalen med Stjørdal om en kommunesammenslåing. - For oss har det vært viktig at frostingene selv kan få bestemme sin egen framtid etter egne ønsker. At kommunestyreflertallet peker mot Levanger må vi derfor bare akseptere, skriver Vigdenes.

Ordføreren hevder avtaleutkastet Stjørdal og Frosta ble enige om, er like godt som avtalen Frosta inngikk med Levanger. - Vi tar beslutningen til etteretning, samtidig som vi er glade for å ha e godt utgangspunkt for en sammenslåing om det skulle bli aktuell i fremtiden, skriver bladet.no.

Vigdenes omtaler Levangers ultimatum om at de måtte ha en avgjørelse tirsdag ellers ville intensjonsavtalen være ugyldig, som overraskende. - For oss ville det være helt utenkelig å forsøke og legge føringer for hvilke valg frostingene selv måtte ønske å ta. Det å legge fram flere alternativer i en folkeavstemming ville for oss  selvfølgelig derfor vært helt uproblematisk. Av respekt for frostingenes egen behandling av denne saken stilte vi da heller ikke i deres eget kommunestyremøte, skriver Vigdenes som understreker at frostingene er velkomne tilbake om innbyggerne forkaster en sammenslåing med Levanger i folkeavstemningen 23. mai.

- Alle, ikke minst Stjørdal, må svelge noen kameler om det skal bli noe av Værnes kommune. Det fastslo Meråker-rådmann Henrik Vinje i kommunestyret i Meråker tirsdag kveld. - For Meråker, Selbu og Tydal kommuner er det veldig viktig å beholde eiendomsskatten på verker og bruk. Det er vi tre ordførerne i de tre kommunene helt samstemte om. Dette handler tross alt om å sikre inntektene fra kraftverkene i de tre kommunene. Men Stjørdal vil ikke ha en slik skatt, sier Meråker-ordfører Kari Anita Furunes.

I dag henter de seks kommunene i Værnesregionen inn 74 millioner kroner årlig i eiendomsskatt. - Stjørdal kommune har i dag ikke eiendomsskatt. Hvis Stjørdal står fast på sitt nei, kan en ny Værnes kommune miste disse inntektene, sa Karsten Reitan, tidligere rådmann i Selbu, da han orienterte Meråker kommunestyre om det grunnlaget som nå er lagt for det som kan bli en framtidig Værnes kommune med et kjerneområde på fire kommuner, Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal som har de beste forutsetninger for å kunne slå seg sammen, hevder Karsten Reitan til bladet.no.