Trafikkanter oppfordres å avpasse farten langs fylkesvei 705 strekningen Myrmoen - Stugudal da det er mye reinsdyr i Ridalen.

Reinen trekker sjeldent lavt denne kalde forsommeren da det kun er i vegkantene at det er grønt. Reinen er også godt kamuflert.

Fylkesvegen er på steder også kurvete og dyra kommer derfor svært overraskende på mange.

Det samme gjelder for fylkesvei 30 Rugldalen, mellom jernbaneovergangene og  langs Riastvegen mellom Ålen og Stugudal.