Natt til lørdag ble det på nytt observert mårhund ved Lødøljabrua i Tydal.

Statens naturoppsyn (SNO) sin spesialtrente "Fokus" og føreren  kom til Tydal lørdag kveld, og hunden markerte for mårhund flere steder ved Lødølja- brua.

- Fokus markerte seks ganger, sier Arne Jostein Devik til Nea Radio.

Fokus er en  tre år gammel Toller Retriver-hann utdannet ved Midt-Norsk Hundesenter i Bangsund, og han er den eneste godkjente ettersøkshunden i det skandinaviske mårhundprosjektet.

- Mårhund-hunden regnes som svært sikker til å markere spor etter mårhund, og en kan nå med stor sannsynlighet si at det er mårhund som er observert, sier Marit Østby Nilsen, SNO-kontakt i Tydal til Nea Radio.

- Det er sterkt ønskelig at folk som observerer noe de mener er mårhund melder fra til de lokale rovviltkontaktene, sier Marit Østby Nilsen.

I tillegg til henne og Ingebrigt Kirkvold i Tydal, kan du kontakte Ståle Selboe og Jørn Møllenhus i Selbu, og i Holtålen og i Røros meldes observasjoner til Terje Borgos.

Hør intervju med Arne Jostein Devik her: