Kulturkonsulent Jo Vegard Hilmo og ny styreleder for Karolinerspelet i Tydal, Odd Gulbrandsen (forsidefoto), orienterte torsdag kommunestyret i Tydal om de nye planene for friluftsteateret om Armfeldt-hærens tragiske tilbaketog gjennom Tydal for snart 300 år siden.

- Målet er å arrangere "Karolinerspelet" hvert år fram til 300-årsjubileet, og samtidig også øke det årlige publikumstallet til 2500, sa Jo Vegard Hilmo.

Sammen med Odd Guldbrandsen redegjorde han for styrets nye visjoner.

- Det skal fortsatt være kaldt, det skal være vinter, det skal være mange soldater og mange hester, men det skal være et økonomisk fundament som er mer solid enn det har vært til nå, sa Gulbrandsen.

Produktet for smalt

Styrets analyse beskriver et produkt som er for smalt.

- En utvidelse av produktet krever både ny organisering og lokalisering, og disse endringene må få oppslutning i Tydal. Dette er kanskje den viktigste forutsetninga når styret nå anbefaler at "spelet" flytter fra Brekka til Stugguvollmoen.

- Storsylen, den gamle hovedscena må rives, det må etableres permanente eller mobile løsninger for kulisser, og et nytt sanitærbygg som styrker både nåværende og framtidige arrangement må på plass,  sa Gulbrandsen i sin orientering til kommunestyret torsdag.

Tydal Arrangement AS

Historia er unik for Tydal. Det var her det skjedde. - Hvordan kan vi utvikle og kapitalisere dette og Stugguvollmoen som anlegg? spurte de to.

"Karolinerstyret" foreslår å etablere selskapet Tydal Arrangement AS, med formål blant annet å arrangere "Karolinerspelet" hvert år til "riktig tid". Selskapet må samtidig få i oppgave å "selge" og drive Stugguvollmoen for å trekke nye arrangement til anlegget.

Forutsetninger

Alle rettigheter til "spelet" må overføres fra Tydal kommune til det nye selskapet, som også må få en langsiktig forvaltningsavtale for Stugguvollmoen. - Som "sidearrangement" ser vi for oss både minikonserter og guiding, sa Gulbrandsen.

- Vi må ha en daglig leder som er dyktig og dedikert, vi må ha eiere og et styre som kan bidra, og Tydal kommune må som sagt i forkant oppgradere området, blant annet med nytt sanitæranlegg og sanering av den gamle hovedscena.

"Karoliner-styret" er enige om behovet for flytting og vil engasjere en regiansvarlig for 2017, 2018 og 2019, samt deretter ansette en daglig leder.

- Selskapet må jobbe helårlig og bli et "nav" for mange ulike arrangement i Tydal, sa Odd Gulbrandsen.

Redegjørelsen for kommunestyret høstet utelukkende anerkjennende kommentarer, også nikk og lykkeønskninger.

Dermed ser det ut til at styret umiddelbart kan starte arbeidet mot etablering av det "nye Karolinerspelet" arrangert av "nye Tydal Arrangement AS" på "nye Stugguvollmoen".