Det blir igangsatt et forprosjekt for etablering av et datalagrinssenter i Tydal, med en ramme på 400.000 kroner. Arbeidet tas nå inn i en forprosjektfase. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyremøtet i Tydal torsdag kveld.

En investering i første utbyggingstrinn vil være i størrelsesorden 50 millioner kroner. En skissert finansieringsplan har et bidrag fra kommunen og er på oppunder 10 millioner kroner. Dette kan på sikt gi en til to arbeidsplasser i et nytt IT-miljø i Tydal.