Øvelseslederen er godt fornøyd med gjennomføringa, men ser også at ting kan forbedres.

Den annonserte beredskapsøvelsen for Statkraft ble gjennomført torsdag. Litt over 13.30 gikk alarmen om den fiktive hendelsen, som gikk ut på at det hadde skjedd en alvorlig ulykke et sted i Tydal.

Stedet var Gresslifoss kraftverk, og nødetater rykket ut til stedet. Mannskaper fra både brann, ambulanse, og kommunen stilte opp for å øve. Scenariet var at ulykken hadde skjedd inne i kraftverket, og at det oppstod en brann. Mengder røyker veltet ut, og på innsiden var det både skadde personer, og en omkommet person.

Stort informasjonsbehov

Kjell Halmøy fra Statkraft ledet øvelsen. Etter at den var ferdig, ledet han en evaluering av arbeidet de hadde gjort.

Der kom det blant annet frem at det må jobbes mer med kommunikasjonen. Det var til tider et stort informasjonsbehov, og foreløpig tyder det på at det ikke ble godt nok dekket.

Pressen fikk også erfare dette da de kom til stedet. På grunn av kommunikasjonsproblemer fikk aldri pressen tilgang til skadestedet, og informasjonen var begrenset.

Likevel; inntil videre tyder det på at andre deler av øvelsen var svært vellykket. Øvelsesleder Halmøy var i hvert fall godt fornøyd:

Ordfører i Tydal, Ole Bjarne Østby, var også til stede. Han bidro med det en ordfører skal gjøre når eventuelle krisesituasjoner oppstår:

Ingar Lien i Selbyggen var blant dem som fikk oppleve at tilgangen til informasjon var dårlig.

- Pressen har både rett og plikt til å være til stede slik at allmennheten kan få oppdatert informasjon, så det er viktig.

Se flere bilder: