Formannskapet i Holtålen vedtok tirsdag å flytte returpunktet og gjenvinningsstasjonen på Snoa i Ålen sentrum til Eabakksaga ved Eidet.

Forutsetningen for flyttinga er at FIAS som drifter returpunktet, inngår en langsiktig leieavtale med grunneier på minimun 20 år.

Det bevilges 800.000 kroner til prosjektet.