Hva kan Tydal gjøre for å bli bedre å ta vare på kulturminner? Dette spurte APSVs Henning Braathen om i en interpellasjon under kommunestyremøtet i Tydal torsdag kveld.

Tydal rangerer dårligere enn f.eks Selbu, Holtålen og Røros på dette området. Det viser seg at kommunen har besvart feil i tallrapporteringen til KOSTRA, noe som skal tilsvare en høyere poengscore.

- Tydal har også brukt mere penger på dette området enn flere andre kommuner. Den reelle poengscoren skal være 5 av 9 poeng, ikke 2 av 9 som det står i dag. Kommunen tar dette til etteretning og skal sørge for riktig tallrapportering til neste gang.

Braathen, som kom med interpellasjonen, henstiller om å passe på at alle tall som rapporteres inn, er riktige.