Rørosmeieriet og Røros Slakteri AS har utlyst støttemidler til nydyrking for produsenter i Rørostraktene. Ett av kriteriene for å få støtte var at kommunen også hadde en etablert støtteordning til nydyrking. Frem til nå har alle kommunene i Rørostraktene bortsett fra Røros kommune hatt dette. Produsenter i Røros kommune har dermed ikke vært berettiget til støtte.

Nå har det kommet signaler som tyder på at støtte til nydyrking skal opp på formannskapsmøtet torsdag. Rørosmeieriet og Røros Slakteri AS har dermed valgt å utsette søknadsfristen til 1. november for å eventuelt også å få med søkere fra Røros.  Dette vil i så fall bidra til at alle kommunene i Rørostraktene har tilskuddsordninger for nydyrking.

Daglig leder ved Røros Slakteri, Kjell Ove Oftedal, sier at nydyrking vil gi økt tilgang på bærekraftig fór til produsentene i Rørostraktene, og legge forholdene til rette for økt lokal verdiskaping.