Eystein Røset var bare dager unna å fylle 104 år. Røset ble æret med militær begravelse. HM Kongens Garde stilte med singnalblåsere, fanebærere og administrativt personell.

Hæren stilte med flere stabsoffiserer, samt representant fra HV.

Veteran Midt-Norge stilte med et lag på 8 mann for å vise hedersmannen den siste ære.

Offiserer fra Veteran Midt-Norge. Nils Petter Almaas og Steinar Brun Foto: Veteran Midt-Norge

Røset huskes best for sin innsats i felttoget i Gratangen 1940, hvor han ble skutt og såret. Han var i 1939 i HM Kongens garde, hvor han var ordonnans for Kronprins Olav.

Det var mange talere som ønsket å hedre Eystein i begravelsen. Eysteins eldste sønn Ove holdt minnetalen, Hærens representant, oberstløytnant Erling Nervik, holdt en dyptgående tale over avdøde, det samme gjorde ordføreren i Gratangen, Anita Karlsen, som kom nordfra for å vise sin deltakelse. Det var også blomster fra Narvik kommune.

Også flere fra den nærmeste familie holdt taler.

Eystein Røset ble æret med militær begravelse Foto: Veteran Midt-Norge

Ivar Aas sang "Norge mitt Norge", akkompagnert av organist Jovna Zakharias Dunfjell, mens Bo Ivan Folde (nyckelharpa), Per Johnny Norlén (fele) og medlemmer fra Selbu felebyggerlag spilte "Hommage til en spelmann".

Hilde Kristin Guldseth var prest denne vakre desemberdagen.