Bionova er et norsk statlig organ som er under etablering av regjeringen. Et av hovedformålene er at Bionova skal være et verktøy for å bidra til klimatiltak i jordbruket. Bionova skal også bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomi tilknyttet jordbruk, skogbruk og havbruk.

Helt siden Hurdalsplattformen ble kjent har vi jobbet mye med dette. Det har blitt jobbet på tvers av partier og på forskjellige nivåer i den trønderske politikken og administrasjonen. Både Steinkjer kommune, regionrådet, fylkestinget og flere fylkesårsmøter fra flere partier har pekt på Steinkjer som lokasjon for Bionova.

Landbruk og matminister Sandra Borch var tidligere i år på besøk i Steinkjer og ga veldig bra tilbakemeldinger på Steinkjer som plassering av Bionova, forteller Lein.

Kamplysten for å få flere statlige arbeidsplasser til Trøndelag og Steinkjer ble ikke noe mindre etter dette, avslutter ordføreren.

Hør hele intervjuet med ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer her: