Sametinget inviterer onsdag til seminar i Storstuggu på Røros for å øke innsikten og forståelse av hva det innebærer å styrke samisk deltakelse for demokratiske beslutninger og i styringen av utmarka. Sametingspresident Aili Keskitalo mener det er viktig at både reindrifts- og jordbruksnæringa får en felles arena der de kan snakke sammen om utfordringer knyttet til arealbruk.

Blant deltagerne på seminaret finner vi flere ordførerne, blant annet Ole Morten Balstad fra Selbu, Kjersti Kjenes fra Meråker og avgått ordfører Ole Bjarne Østby fra Tydal.

Keskitalo skal møte Balstad, både på onsdagens seminar og på torsdag, da hun tar turen til Selbu for å snakke mer med selbuordføreren om utmarksmøtet i fjor vår der det ble mye oppstyr. Blant annet ble en samisk grunneier nektet adgang til møtet.

– Vi fra sametingets side ble virkelig opprørt over at samiske rettigheter ble diskutert uten at samene fikk komme til orde og uten at samer fikk komme inn å høre på, sier hun og håper at tida som har gått siden møtet har ført til at gemyttene har roet seg og at man nå kan snakke saklig om disse spørsmålene fremover.

Hør intervju med sametingspresidenten her: