I en pressemelding onsdag kveld skriver Henrik Grønn, Anne Grethe Beck Andersen, Erland Sjøvold og May Kristin Knutsen at de har trukket seg fra sine styreverv i Ren Røros, blant annet på grunn av bekymring over måten selskapet blir ledet på. I meldinga skriver de at de som representerer et flertall i konsernstyret til Ren Røros as, i dag har fratrådt sine styreverv. Bakgrunnen for dette er bekymring over måten styret og selskapet blir ledet på. - Dette har bl.a. medført mangel på viktig økonomisk innsyn for styret over tid. Vi finner det derfor ikke lenger forsvarlig å sitte med det lovpålagte ansvar som styrevervene medfører, skriver de fire.

Erland Sjøvold sier til Nea Radio at de fire som nå gir seg, står samlet og ønsker ikke å gi ytterligere kommentar ut over pressemeldinga nå i kveld.

Regnskapstall fra 2018 viser at selskapet omsatte for 189.927.00, nådde et driftsresultat på -10.420.000 og hadde positiv egenkapital på 103.314 000.

Styreleder Per Morten Hoff, sier til Rørosnytt (Artikkelen er +sak) at han finner det veldig overraskende at fire styremedlemmer nå trekker seg.

I tillegg til de fire som nå har gått ut, består styret også av Øystein Ødegård Thorsen og Greta-Christina Kelwing-Haugberg.

Daglig leder er Arnt Holger Sollie.

Selskapet består av flere avdelinger, med hovedselskapet Ren Røros AS i spissen. Videre er Ren Røros Strøm AS, Ren Røros El-service AS, Ren Røros Digital AS, Ren Røros Frontal AS, Ren Røros Intelligent Automation AS og Røros E-verk Nett AS en del av selskapet.

I følge nettsiden til Ren Røros er 96 personer ansatt i selskapet.