Røros kommune tilbyr to timer gratis rådgivning til alle bedrifter med forretningsadresse i Røros kommune.

– Hele samfunnet er påvirket av COVID-19-krisen, og mange bedrifter står overfor krevende situasjoner. Det kan være lurt å drøfte problemstillinger med en utenforstående som har forståelse for bedriftens situasjon.

Det sier daglig leder i Rørosregionen Næringshage, Hans Petter Kvikne, som skal bistå kommunen i dette arbeidet. – Det er tøffe tider for næringsdrivende og Røros kommune har sagt at de skal hjelpe bedriftene. En måte å gjøre dette på er å bruke oss i næringshagen til å være en samtalepartner og rådgiver overfor næringsliv som trenger litt støtte nå i en vanskelig periode.

Kvikne mener det kan dukke opp spørsmål rundt problemstillinger knyttet til permisjoner og hvordan forholde seg til regjeringens "hjelpepakker".

Han ber nå bedrifter som vurderer å benytte seg av disse to timene om å ta kontakt på telefon eller post.

Hør intervju med Hans Petter Kvikne her: