Posten Norge

Et strømbrudd på Posten og Brings logistikksenter Trondheim skaper problemer for distribusjon av pakker og brev.

En vannlekkasje har gjort at hovedskapet for strøm på terminalen er satt ut av spill. Det betyr at distribusjonen av pakker brev blir forsinket i Midt-Norge. Også pakker fra Trondheim kan bli forsinket.

Det er ingen skader på personell, pakker, gods eller brev. Ingen maskiner eller annet utstyr er skadet, så produksjonen vil gå som normalt når strømmen er tilbake. Det er uklart hvor lenge strømbruddet vil vare. Det jobbes også med reserveløsninger.

- Vi prioritere sendinger til kunder vi vet har kritiske oppgaver i forbindelse med Corona-situasjonen. Det gjelder blant annet apotek, sykehus og firmaer som leverer nødvendig utstyr, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

Kunder som har behov for informasjon bes kontakte kundeservice. De største kundene vil også bli informert av sine kontaktpersoner.