Det er nå etablert rutiner for hvordan passasjerer som ankommer Trondheim lufthavn Værnes fra utlandet blir tatt imot.

– Vi har satt sammen helseteam som har ansvaret for dette, sier etatsleder omsorg, Hans Fredrik Selvaag, under et ekstraordinært møte i formannskapet i Stjørdal søndag ettermiddag.

– Medlemmer av teamet går ombord i fly og informerer passasjerene før de får gå ut. Dette skjer på norsk og engelsk og eventuelt andre språk.

Videre blir det vurdert om du har symptomer.

– Dersom det er tilfelle blir du tatt med til et eget og egnet rom hvor helsetilstanden din blir vurdert. Dersom du har egen bil eller blir hentet, så får du dra. Om du ikke har mulighet til å komme deg hjem selv, blir ambulanse rekvirert til dette formålet. Dersom du har behov for å bli innlagt på sykehus, så besørger ambulanse transport også her, forklarte Selvaag.

Men hva med flypersonell?

Det var Nelly Lian som spurte ledergruppa hvilke regler som gjelder flypersonell og hvorvidt det fantes unntak fra karantenereglene for denne gruppen. Det måtte administrasjonen erkjenne at de ikke kjente til.

– Dette vil bli undersøkt med Avinor så snart som mulig, sier Selvaag.

– Her bør det være stålkontroll. Man er ikke mindre smittsom fordi om man bærer uniform, sier Lian til Nea Radio.

Hotellene da?

– Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) stilte spørsmål ved situasjonen på hotellene.

– Jeg kjenner til at det til nå ikke har vært noe system på plass for ivareta karantenen her. Det vært fritt fram for å sjekke inn på hotellene etter at man har ankommet Værnes fra utlandet, sa Grandalsmo, som som sier i en kommentar til Nea Radio at han er glad for å høre at det nå er etablert mottaksteam på flyplassen.

– Det er jo lite hensiktsmessig at man har kunnet bevege seg rundt i flere dager før karantenen i praksis trer i kraft. Men nå er dette heldigvis tatt hånd om.

– Dette er blant problemstillingene som har vært sentrale gjennom hele helgen, sier ordfører Ivar Vigdenes, som ikke kan få berømmet innsatsen fra administrasjonen og andre ansatte nok.

– Folk jobber døgnet rundt og løser de oppgavene som nå må løses. Det er rett og slett imponerende, mener ordføreren.

Stengt

Under møtet informerte de forskjellige etatlederne om progresjonen i arbeidet med å følge opp vedtakene som først ble gjort i formannskapet og senere også i regjeringens rettningslinjer. Slik det er per i dag, er Stjørdal i det store og hele stengt. Mange store og mindre oppgaver må løses, men kommunen er på god vei.

– Det mobiliseres i formidabel grad og prosessen virker å gå etter planen, konkluderer Ivar Vigdenes.