- Vi fortsetter veksten, og det viser seg at internasjonal satsing på skreddersydd høyteknologi i utvalgte nisjemarkeder har vært en vellykket strategi, sier administrerende direktør i NORBIT, Per Jørgen Weisethaunet i en kommentar til Nea Radio.

Egne sonarløsninger

- I NORBIT Oceans har vi de siste åra levert 100 prosent årlig vekst basert på egenutviklede sonarløsninger. Dette er skreddersydd teknologi i en attraktiv global nisje, så vi får gode marginer på dette. Her har vi også lyktes med å etablere et solid globalt distribusjonsverk støttet av utekontor i tilsammen tolv land, sier Weisethaunet.

Ferdsskrivere i lastebiler

Selskapet har samtidig lyktes med å etablere NORBIT ITS som en leverandør av skreddersydde moduler for trådløs fjernavlesning av data fra ferdsskrivere i lastebiler. Dette har nå gitt langsiktige kontrakter på nye produkter mot industrigiganten Continental Automotive.

- Denne kontrakten sammen med flere langsiktige kontrakter mot andre tyske industrigiganter bidrar til et hyggelig sprang i både omsetning og lønnsomhet i dette segmentet, bekrefter Weisethaunet.

Trondheim - Selbu - Røros

- Satsning på tett samarbeid mellom de smarte utviklingsingeniørene våre i Trondheim og produksjonsprosessfolkene på fabrikkene i Selbu og på Røros har også vært viktige elementer i en langsiktig strategi, som vi nå med glede registrerer at bærer frukter, sier Weisethaunet.

Oppjusterer ambisjonsnivået

- Etter en nøye vurdering av om vi skal si oss fornøyd med det vi har oppnådd, har vi konkludert med at vi synes det er et godt alternativ å skru opp ambisjonsnivået. En børsnotering er for oss et middel for å realisere ambisjonene våre for vekst. Vi ser frem til å invitere flere eiere til å ta del i vår videre utvikling, sier Per Jørgen Weisethaunet.

- Gjennomføring av en børsnotering vil avhenge av flere faktorer, deriblant markedsforholdene i aksjemarkedet. Nøyaktig tidspunkt vil bli satt litt seinere, men vi tar sikte på å en notering allerede før sommeren hvis forholdene ligger til rette for det, sier Weisethaunet.

Foto: Norbitech