I dag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat den såkalte vindkraftplanen sin. Her har NVE pekt ut 13 områder som regnes som “egnet” for å opprette vindkraftanlegg i Norge.

- Områdene er godt spredt i Norge, og berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. De fleste områdene ligger mellom kyststripen og høyfjellet, skriver NVE.

I Trøndelag er det Namdalen, Indre Sør-Trøndelag og et grenseområde mellom Trøndelag og Møre og Romsdal som er pekt ut som egnet for videre vindkraftutbygging.

I Namdal er området på 6090 kvadratkilometer.

I grenseområdene mellom Trøndelag og Møre og Romsdal er området 2500 kvadratkilometer stort.

Fjellområdene i innlandet er på 3276 kvadratkilometer. NVE mener at disse områdene som omfatter kommuner fra Stjørdal til Holtålen framstår som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.

Overlevert to departement

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overrakte forslaget til nasjonal ramme for vindkraft til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

- Vindkraft bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og aktivitet, og gir økt tilgang på klimavennlig energi. Den nasjonale rammen for vindkraft på land vil gi oss mer kunnskap om virkningene av vindkraft og identifiserer de områdene som et mest egnet, og de områdene som er mindre egnet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

- Den nasjonale rammen er ingen utbyggingsplan med tallfestede mål, men gir et bedre grunnlag for konsesjonsbehandling. Formålet er å styre lokaliseringen av vindkraft til de mest egnede områdene, fortsetter Freiberg.

- Vi trenger en tydelig nasjonal prioritering av vindkraften for å ivareta hensynet til natur- og kulturmiljøverdiene. Jeg ser fram til å motta NVEs forslag til ramme, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.