Ordførerturene i Trondheimsregionen har blitt en tradisjon og startet første gangen med at Trondheimsregionens friluftsråd utfordret ordførerne i friluftsrådets medlemskommuner til å bruke en ”ordførertur” som ledd i markeringa av at Friluftsloven var 50 år i 2007. Samt at ordførerne gjennom en tur fremmer friluftsliv som en helsebringende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet i samsvar med Friluftslovens formål.

Tolv turer så langt

Ordførerne i friluftsrådets medlemskommuner Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim har gjennom tolv år invitert sambygdinger og andre ut på 72 ulike ordførerturer til sine utvalgte turmål. Ordførerturene er også en ypperlig mulighet for å bli bedre kjent i eget og andre turområder i regionen, samt en flott mulighet til å treffe ordføreren under andre omstendigheter når en er ute på tur.

Gode signal

Også i år har Trondheimsregionens friluftsråd utfordret medlemskommunenes ordførere til å være turledere på hver sin tur. Turveier, stier og turskiløyper er den viktigste arenaen for folk flest og den enkleste måten å stimulere alle til en bedre livskvalitet og bedret folkehelse.

- Det at ordførerne arrangerer turer for innbyggerne sine er et signal om at disse kommunene ønsker å tilrettelegge bedre og øke fokuset på helsefremmende aktiviteter som dette er, sier initiativtaker Knut Erling Flataker, daglig leder i Trondheimsregionens friluftsråd.

- Når ordførerne i Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim nå tar med seg folk ut på tur, er dette helt i tråd med signalene som kommer fra helsemyndighetene. Hvis målet er å få flere i aktivitet og en bedre utjevning av helseforskjeller, samt bidra til økt integrering, må vi ta i et tak for å få motivert alle til å dra ut på tur, gjerne i sitt eget nærområde, sier Flataker.

Seks ordførerturer

Trondheim kommune med ordfører Rita Ottervik gikk på tur langs Hjertepromenadenmandag 13. mai. Klæbu kommune med ordfører Kirsti Tømmervold inviterte på tur i den nye Sentrumsrunden mandag 27. mai, mens Selbu kommune med ordfører Ole Morten Balstad i spissen inviterer på tur til Håinnsjøen i Renåa onsdag 5. juni.

Malvik kommune med ordfører Ingrid Aune inviterer på tur til Storfossen og de nye tilretteleggingstiltakene i Homlavassdraget tirsdag 11. juni. For de som ønsker å gå Homlastien tilbake til Hommelvik, vil det bli satt opp busser fra rådhuset i Hommelvik. Skaun kommune med ordfører Jon P Husby inviterer på tur til Rundhaugen på Mjølhuskjølen onsdag 12. juni, og Melhus kommune med ordfører Gunnar Krogstad inviterer på tur til Mælberget på Gåsbakken på grensa til Meldal torsdag 13. juni.