Det ble i 2021 skutt rundt 820 elg på statsallmenningene i Sør-Norge. Dette er en nedgang på nesten 200 dyr i forhold til for ti år siden. Kvotene er også betydelig redusert. Antallet hjort har økt noe. Selv om det bli færre dyr å jakte på, er det populært å jakte elg og hjort hos fjellstyrene. I fjor deltok nesten 2000 jegere på jakt hos fjellstyrene, som samlet sett er den største tilbyderen av jakt for allmennheten i Norge.

Nesten 2000 jegere

Fjellstyrene har nå oppsummert fjorårets jaktsesong. 1970 jegere har deltatt på elg- og hjortejakt på fjellstyrenes 260 jakttilbud. Omkring 60 prosent av jegerne var tilreisende og 40% lokale jegere. Fellingsprosenten på elg var omkring 86 prosent, noe som er høyt i mange av disse høyfjellsterrengene.

- Alt i alt kan vi oppsummere sesongen som god. I mange områder har man jobbet med å skyte ned en noe høy elgstamme. Dette ser det nå ut som man har lykkes med hos mange fjellstyrer, opplyser rådgiver Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband

Over 100 tonn

Ut fra gjennomsnittsvekter på elg bidro jakta på statsallmenning i Sør- og Midt-Norge til at rundt 102 tonn elgkjøtt ble brakt ut av statsallmenning i tillegg til kjøtt fra 57 hjort. Inntekter fra elg- og hjortejakt i 2021 var omkring 8,3 millioner totalt.

- Vi følger utviklingen i elgstammen med spenning, både i forhold til vekter og antall dyr, sier Lande. Nyere forskning viser at elgen påvirkes negativt av klimaendringene. Flest og størst kalver får man i kalde og fuktige sommre. På bakgrunn av dette må kanskje avskytningsstrategi endres etterhvert, sier han i ei pressemelding.