Hvorfor skjedde ikke salget av det såkalte Ark-bygget i Selbu i en åpen prosess? Det er spørsmålet Selbu SV stiller i en interpellasjon i kommunestyret førstkommende mandag.

Bør ikke skje i lukket rom

Det ble bestemt at Ark-bygget skulle selges til Nesta Eiendom på et formannskapsmøte første februar. Kjøpesummen var 350.000 kroner, og de nye eierne er de samme som nylig kjøpte Coop-bygget; Nesta Eiendom AS. Selskapet består av Per Jørgen Weisethaunet og Torill Anita Hoem Weisethaunet i Petors AS og Living Eiendom ved Lars Ivar Sundal og Tor Øystein Mebust. Sistnevnte er nå også daglig leder i det nye eierselskapet.

- Salg av fellesskapets eiendom må ikke skje på et lukket kontor av noen få utvalgte, skriver Åsmund Sjøberg fra Selbu SV i en interpellasjon.

I kommunestyremøtet mandag kommer han til å reise forslag om at salg av all kommunal eiendom skal skje i en åpen salgsprosess. Han viser også til at det er nære bånd mellom kommuneledelsen og kjøperne av eiendommen.

- Det er viktig at slike salgsprosesser er åpne, mener han.

- Vi må vokte oss vel så det ikke oppstår spekulasjoner rundt om vi gir fordeler til enkelte.

- Dette er alvorlig

Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, reagerer sterkt på kritikken fra SV og vurderer å søke råd hos KS.

- Dette er alvorlig og tenderer sterkt opp mot korrupsjonsanklager, hevder Balstad.

- På kommunestyremøtet på mandag må SV ha bevis for det de sier. De antyder at enkeltaktører får fordeler, og det er etter mitt skjønn korrupsjon. Det må de dokumentere.

Balstad vedkjenner at han er en god venn av styreleder i Nesta Eiendom, Per Jørgen Weisethaune, og at kommunedirektøren er broren til daglig leder, Tor Øystein Mebust.

- Det stemmer, om de hadde lest papirene i saken hadde de sett at det ikke var kommunedirektøren som innstilte - det var jeg som innstilte, understreker han.

Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad (Ap). Foto: Stian Elverum

Ingen økonomiske fordeler

Balstad mener også at eiendommen var priset høyt, og at kjøperne dermed ikke fikk noen økonomiske fordeler. Han peker i tillegg på flere faktorer kommuneledelsen mente var viktig og som gjorde at valget falt på Nesta Eiendom som kjøper.

- Ark får tilbud om nytt husvære - det var viktig for oss, kjøperne er villige til å rydde opp etter seg og det var også utviklingsmessig riktig å selge til Nesta, mener Balstad.

SV på sin side mener salg av slike eiendommer bør legges ut på det åpne markedet. Det er ikke Balstad enig i.

- Formannskapet kan behandle salg av eiendommer opp til en verdi av fire millioner kroner. Jeg mener det er ufornuftig at alle salg skal ut på det åpen markedet. Små eiendommer, som for eksempel en trafostasjon, må kunne avgjøres i en lukket prosess, mener han.